Smartschool

Visie Kunsthumaniora

De Kunsthumaniora Hasselt streeft er naar in een open en creatieve geest iedere leerling vanuit zijn/haar eigenheid te laten uitgroeien tot een ruimdenkende en kritische persoonlijkheid.

Uniek is dat het kunstonderwijs dit wil bereiken via alle vormen van kunst, zowel de beeldende, de architecturale als de podiumkunsten met een individu-gerichte pedagogiek.

 

Schoolinfo

De Kunsthumaniora is opgericht in 1950. Tot 1997 waren de Kunsthumaniora en het hoger kunstonderwijs één grote school. Ondertussen heeft de school heel wat naamsveranderingen ondergaan. In de volksmond komen Pikoh, Phiko of Sint-Lukas nog veel voor. Vandaag noemen we onszelf de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt of PKH. Onze officiële benaming is Provinciale Secundaire School Hasselt afdeling Kunst.

De Kunsthumaniora is vandaag de grootste autonome Kunstschool van België met ongeveer 670 leerlingen. De voorbije jaren is het provinciale kunstonderwijs belangrijk geweest voor de artistieke ontwikkeling in Limburg. Heel wat bekende mensen hebben schoolgelopen: Mauro Pawlovski, Dirk Vananderoye, Ann Reymen, ...

 

Kwaliteitszorg

Er is een toenenemend appèl op de autonomie van scholen. De school is de eerste verantwoordelijke voor haar eigen kwaliteitszorg. We bewaken de kwaliteit in ons dagdagelijks handelen, maar ook door overleg in de vakgroepen en in de verschillende werkgroepen..

 

provincie Limburg - onderwijs
X