Smartschool
legende

Artistieke Opleiding AO
Audio Visuele Vorming AVV
Woordkunst Drama WKD
Architecturale Vorming AV
Beeldende Vorming BV
Architecturale en Binnenhuiskunst ABK
Industriële Kunst IK
Toegepaste Beeldende Kunst TBK
Vrije Beeldende Kunst VBK


Vormingsrichtingen
In de vormingsrichtingen is het praktijkpakket beperkt.

Kunstrichtingen
In de kunstrichtingen ligt de nadruk op praktijk en de algemene vakken.

Opleiding
Bij de opleiding ligt de nadruk hoofdzakelijk op de kunstvakken. Het theoriepakket is kleiner wat betreft uren. De moeilijkheidsgraad blijft hetzelfde. Belangrijk hier is dat je de kunstvakken en de algemene vakken moet combineren.
2de graad
3de graad


provincie Limburg - onderwijs
X